Arbetsgrupp för Utvärdering & Uppföljning

I denna arbetsgrupp ingår för närvarande Mattias Bokinge, Marie Johansson, Kenneth Åberg, Kristin Stark och Jirka Bärnlund Fors.