Ansök om Leader-stöd

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av utvecklingsprojekt i  Leader Västra Småland. Projektansökningar bedöms och prioriteras efter hur väl det kan förväntas uppfylla målen i vår lokala utvecklingsstrategi.

Ansökan görs via en e-tjänst som finns hos Jordbruksverket.

Kontakta kansliet när du vill veta mer om att ansöka om projektstöd inom lokalt ledd utveckling. info@leadervastrasmaland.se