LAG-möte 2018-08-28 (28-08-2018)

Protokoll fört vid LAG-möte på Vestbo Hundhall, Isberga.