LAG-möte 2018-06-18 (18-06-2018)

Protokoll fört vid LAG-möte i Skärvhult.