LAG-möte (18-06-2019)

Protokoll fört vid LAG-möte Hagshults församlingshem