LAG-möte 2019-02-05 (05-02-2019)

LAG-möte genomfört i Kävsjö församlingshem.