Arbetsutskottets möte 2018-09-28 (28-09-2018)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte, kansliet Gnosjö