Arbetsutskottets möte 2018-08-16 (16-08-2018)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte, kansliet Gnosjö