Arbetsutskottets möte 2018-05-18 (18-05-2018)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte, kansliet Gnosjö