Arbetsutskottets möte 2018-03-15 (15-03-2018)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på kansliet i Gnosjö.