Arkiv

AU 2017 05 23

Arbetsutskottet har haft sammanträde på Kansliet. Konstituerande av styrelsen och beslut om firmatecknare taget vid detta tillfälle.

Arbetsutskottets möte nr. 7

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte för Leader Västra Småland den 3 februari 2017, kansliet i Gnosjö.