Validering för inkludering (2018-1515)

Projektet drivs av Leader Västra Småland. Genom tillämpning av OCN-metoden vill vi skapa en modell som ska öka möjligheterna och förenkla vägarna till jobb för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända samt möjliggöra för kommuner, företag och organisationer inom LEADER-området att lösa arbetskraftsbristen.