Sjöbo (2018-3848)

Sjöbo

Bottnaryds Hembygdsförening ska renovera en gammal ängslada i ett rikt natur och kulturlandskap som ska tjäna som eko-museum och mötesplats. I anslutning till ladan finns också ängsmark som ska restaureras och röjas för att inte växa igen utan bevaras och användas för i första hand rekreation. Platsen blir en bra utgångspunkt för en ny vandringsled som anläggs utanför Leader-projektet med hjälp av Jönköpings Kommun.