Sammanlänken (2018-1797)

Tyngels byalag avser att sammanlänka befintliga cykelnätverk i Kulltorp och Törestorp/ Hillerstorp genom en, sedan länge, saknad cykelväg förbi Tyngel. Den gör det möjligt för barn och ungdomar att enklare träffas för olika aktiviteter, underlättar för pendling till arbete, gynnar turismen och utvecklingen i kommunen som helhet.