Röshults djur och natur utveckling (2017-5053)

Sofie Pallander EF söker stöd för ett projekt där hästen som resurs används för att stärka barn inom autismspektrat. Verksamheten ska öka självförtroende och självkänsla genom att med hästen och leken arbeta med socialt samspel, kommunikation och kroppsuppfattning genom fysisk aktivitet utomhus i lantlig miljö.