Renovering av ridbanor (2018-39)

Bankeryds Ridklubb för stöd för sin investering som avser att rusta upp två ridbanor, 440 m2 respektive 207 m2 med nytt underlag för att förbättra arbetsmiljön för instruktörer, hästar och elever samt skapa ett ridunderlag som gör det mer attraktivt för utomstående att komma till Bankeryds Ridklubb på tävling och andra aktiviteter.