Multiple Use of Forest (2017-4691)

Leader Västra Småland och Leader Linné Småland driver ett internationellt samarbetsprojekt tillsammans med Leader-områden i Finland, Portugal och Luxemburg. Projektet ska stärka småföretagare på landsbygden och ge dem möjlighet att utveckla sitt skogliga företag för att i större utsträckning leva på verksamheten. Vi vill också visa och inspirera andra, både regionalt och internationellt, att skogen har en stor potential vad det gäller hållbart företagande och utvecklingsmöjligheter.