Byggnation av boulebanor (2018-2188)

SPF-seniorerna i Hestra vill stärka folkhälsan genom fysisk aktivitet och social samvaro för äldre i Hestra med omnejd. Anläggningen kommer också att hållas tillgänglig för allmänheten och för skolan där projektet kan erbjuda exempelvis friluftsdag med boule och erfarenhetsutbyte över generationsgränser.