Arkiv

Bokskogen Nöje

Anders Sveningsson EF har sökt stöd för upprustning och restaurering av en nöjespark från 1940-talet. Där vill man kunna arrangera tillställningar som dans, scenuppträde, kulturarrangemang och bedriva servering. Syftet är också att kunna hyra ut lokalerna till föreningar, företag och privatpersoner. Mötesplatsen uppmuntrar till ett mer socialt liv mellan människor i alla åldrar och kan också […]

Mer marknadsförd mat

Vi ger Jönköpings läns invånare större möjligheter att äta det som produceras i länet! Genom att vi hjälper livsmedelsföretagen att nå ut med sina livsmedelsprodukter. Effekterna blir ökat entreprenörskap, ökad omsättning, fler anställda, sänka produktionskostnader, ökad marginal, fler besöksanledningar, ökad grad av internationalisering, mer innovation inom livsmedelsområdet, minskade transporter, hållbarare livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad i […]

Konstrundan i Gislaved och Gnosjö

Syftet med projektet är att ge de konstnärer som verkar och har anknytning i Gislaved och Gnosjö Kommun, ett forum/möjlighet att visa upp sin konst och att ge besökarna i dessa kommuner (och naturligtvis alla andra som är intresserade av konst) en möjlighet att se vad som finns. Vi vänder oss till konstnärer som är […]

Externt lärande för långsiktigt resultat

Projektet är viktigt för långsiktighetten i de sökande projekte. Projekten ger en kompetens höjning i hur man får ett projekt att bestå efter projektiden. Ökad bärkratt och långsiktigt ekonomisk hållbarhet. – Leader Västra Småland

Studieresa till Scotland

Projektet skapar möjligheter för bärkraftiy verksamhet och med det utveklade aktiviteter. Projektet syftar till att skapa en destination som länkar samman regionen och där människor får chansen att mötas. Plnen har en tydlig idé om hur vi kan öka kompetensen inom entreprenör skapet och turistnäringen. – Stiftelsen Isabergstoppen

Industrinatten i Gnosjö 2017

Projektet kan skapa förutsätningar för företagens överlevnad på lång sikt i vårt geografiska område. Projektet är tydligt, logiskt och realistiskt. – Gnosjö Kommun

Pulshöjande aktiviteter för att främja folkhälsa och integration i Gnosjö Kommun

Att stimulera ungdomar att nå sin fulla fysiska potential och öka folkhälsan är ett viktigt arbete. Detta projekt skapar en samhörig het och är socialt och kulturellt inspirerande. Projektet ger ungdomar möjlighet att träna vardagsspråket. Aktiviteter skapar en mötesplats för ungdomar. Att korsa integration med folkhälsa och göra det tillsammans med ungdomar ger en grund […]

Geografens testamente

Projektet är bra för att barnen är med från grunden och ges möjlighet att vara delaktiga. Projektet skapar möjlighet till kompetenshöjning både vad det gäller den lokala geografin, platsen och att få kunskaper om entreprenörskapet et som präglar denna bygd. Viktigt med projekt som ökar samarbete mellan barnen. Lag anser också att knytningen till det […]

Samordnat efter behandlingsarbete i Anderstorpån- förstudie

Genom projektet skapas tydliga förutsättningar för miljö- förbättrande insatser och projektet ger möjlighet till samordnat arbete inom ett stort geografiskt område för att komma till rätta med ett allvarligt miljöproblem. – Föreningen Nissans Vattenråd

Ekhult Missions hus

Projektet gynnar gemenskap i landsbygd. Projektet är konkret och tydligt i genomförandet. Ger förutsättningar för utveckling av verksamheter för barn och unga på lång sikt. – Tofteryds Missions Församling