Arkiv

Samarbetsprojekt fritidsgården Underground och Bankeryds Ridklubb

Bankeryds Ridklubb driver projektet som är ett samarbete mellan Bankeryds ridklubb (BRK) och fritidsgården Underground på Råslätt som möjliggör en naturnära fritid tillsammans med hästar och andra elever på ridskolan. Detta bidrar till integration i samhället så väl som det stärker framförallt tjejers fritidssysselsättning och idrottande.

Utveckling av besöksnäring i Sunnaryd

Gislaveds Näringsliv AB driver projektet som går ut på att rusta upp den gamla smedjan vid Sunnaryds färjeläge. Lokalen tillhör Gislaveds Kommun och ska bidra till att utveckla lokalt näringsliv i Sunnaryd för att ta tillvara det stora antal besökare som passerar. Smedjan ska inrymma turistinformation och vara en tillgänglig mötesplats för lokala företag och […]

Stallprojekt BRS

Bratteborgs Ryttarsällskap söker ekonomiskt stöd till ett nytt stallbygge. En stor investering som gynnar en idrott med hög andel kvinnliga utövare. Projektet möjliggör även ett ökat utbud för personer med funktionsvariationer i och med nya, anpassade lokaler och därmed en betydelsefull mötesplats på landsbygden i Västra Småland. Bilder från bygget  

Röshults djur och natur utveckling

Sofie Pallander EF söker stöd för ett projekt där hästen som resurs används för att stärka barn inom autismspektrat. Verksamheten ska öka självförtroende och självkänsla genom att med hästen och leken arbeta med socialt samspel, kommunikation och kroppsuppfattning genom fysisk aktivitet utomhus i lantlig miljö.

Bokskogen Nöje

Anders Sveningsson EF har sökt stöd för upprustning och restaurering av en nöjespark från 1940-talet. Där vill man kunna arrangera tillställningar som dans, scenuppträde, kulturarrangemang och bedriva servering. Syftet är också att kunna hyra ut lokalerna till föreningar, företag och privatpersoner. Mötesplatsen uppmuntrar till ett mer socialt liv mellan människor i alla åldrar och kan också […]

Mer marknadsförd mat

Vi ger Jönköpings läns invånare större möjligheter att äta det som produceras i länet! Genom att vi hjälper livsmedelsföretagen att nå ut med sina livsmedelsprodukter. Effekterna blir ökat entreprenörskap, ökad omsättning, fler anställda, sänka produktionskostnader, ökad marginal, fler besöksanledningar, ökad grad av internationalisering, mer innovation inom livsmedelsområdet, minskade transporter, hållbarare livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad i […]

Konstrundan i Gislaved och Gnosjö

Syftet med projektet är att ge de konstnärer som verkar och har anknytning i Gislaved och Gnosjö Kommun, ett forum/möjlighet att visa upp sin konst och att ge besökarna i dessa kommuner (och naturligtvis alla andra som är intresserade av konst) en möjlighet att se vad som finns. Vi vänder oss till konstnärer som är […]

Externt lärande för långsiktigt resultat

Projektet är viktigt för långsiktighetten i de sökande projekte. Projekten ger en kompetens höjning i hur man får ett projekt att bestå efter projektiden. Ökad bärkratt och långsiktigt ekonomisk hållbarhet. – Leader Västra Småland

Studieresa till Scotland

Projektet skapar möjligheter för bärkraftiy verksamhet och med det utveklade aktiviteter. Projektet syftar till att skapa en destination som länkar samman regionen och där människor får chansen att mötas. Plnen har en tydlig idé om hur vi kan öka kompetensen inom entreprenör skapet och turistnäringen. – Stiftelsen Isabergstoppen

Industrinatten i Gnosjö 2017

Projektet kan skapa förutsätningar för företagens överlevnad på lång sikt i vårt geografiska område. Projektet är tydligt, logiskt och realistiskt. – Gnosjö Kommun