Arkiv

Sjöbo

Sjöbo

Bottnaryds Hembygdsförening ska renovera en gammal ängslada i ett rikt natur och kulturlandskap som ska tjäna som eko-museum och mötesplats. I anslutning till ladan finns också ängsmark som ska restaureras och röjas för att inte växa igen utan bevaras och användas för i första hand rekreation. Platsen blir en bra utgångspunkt för en ny vandringsled […]

Träffpunkt Kyllås

Eksäter SAM vill utveckla en mötesplats på landsbygden. Föreningen har byggt upp och driver slalombacken Kyllås. Eftersom de ser ett stort värde och glädje med den samlingspunkt i bygden  som skidbacken utgör vintertid, vill de utveckla denna plats för att attrahera och välkomna även de som inte åker skidor. Föreningen vill hitta aktiviteter för att […]

Bjarg

Bjarg islandshästförening vill skapa förutsättningar för att man ska kunna träna på bana med rätt typ av staket. Projektet handlar om att ta fram ett staket som kan uppfylla funktion för olika typer hästsport, dels islandshästlopp, dels travlopp på Vaggeryds Travbana. Med ett staket öppnar sig möjligheterna att ansöka om och arrangera SM och andra […]

Byggnation av boulebanor

SPF-seniorerna i Hestra vill stärka folkhälsan genom fysisk aktivitet och social samvaro för äldre i Hestra med omnejd. Anläggningen kommer också att hållas tillgänglig för allmänheten och för skolan där projektet kan erbjuda exempelvis friluftsdag med boule och erfarenhetsutbyte över generationsgränser.

Sammanlänken

Tyngels byalag avser att sammanlänka befintliga cykelnätverk i Kulltorp och Törestorp/ Hillerstorp genom en, sedan länge, saknad cykelväg förbi Tyngel. Den gör det möjligt för barn och ungdomar att enklare träffas för olika aktiviteter, underlättar för pendling till arbete, gynnar turismen och utvecklingen i kommunen som helhet.

Multiple Use of Forest

Leader Västra Småland och Leader Linné Småland driver ett internationellt samarbetsprojekt tillsammans med Leader-områden i Finland, Portugal och Luxemburg. Projektet ska stärka småföretagare på landsbygden och ge dem möjlighet att utveckla sitt skogliga företag för att i större utsträckning leva på verksamheten. Vi vill också visa och inspirera andra, både regionalt och internationellt, att skogen […]

Validering för inkludering

Projektet drivs av Leader Västra Småland. Genom tillämpning av OCN-metoden vill vi skapa en modell som ska öka möjligheterna och förenkla vägarna till jobb för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända samt möjliggöra för kommuner, företag och organisationer inom LEADER-området att lösa arbetskraftsbristen.

Renovering av ridbanor

Bankeryds Ridklubb för stöd för sin investering som avser att rusta upp två ridbanor, 440 m2 respektive 207 m2 med nytt underlag för att förbättra arbetsmiljön för instruktörer, hästar och elever samt skapa ett ridunderlag som gör det mer attraktivt för utomstående att komma till Bankeryds Ridklubb på tävling och andra aktiviteter.

Samarbetsprojekt fritidsgården Underground och Bankeryds Ridklubb

Bankeryds Ridklubb driver projektet som är ett samarbete mellan Bankeryds ridklubb (BRK) och fritidsgården Underground på Råslätt som möjliggör en naturnära fritid tillsammans med hästar och andra elever på ridskolan. Detta bidrar till integration i samhället så väl som det stärker framförallt tjejers fritidssysselsättning och idrottande.