Arkiv

Externt lärande för långsiktigt resultat

Projektet är viktigt för långsiktighetten i de sökande projekte. Projekten ger en kompetens höjning i hur man får ett projekt att bestå efter projektiden. Ökad bärkratt och långsiktigt ekonomisk hållbarhet. – Leader Västra Småland

Studieresa till Scotland

Projektet skapar möjligheter för bärkraftiy verksamhet och med det utveklade aktiviteter. Projektet syftar till att skapa en destination som länkar samman regionen och där människor får chansen att mötas. Plnen har en tydlig idé om hur vi kan öka kompetensen inom entreprenör skapet och turistnäringen. – Stiftelsen Isabergstoppen

Industrinatten i Gnosjö 2017

Projektet kan skapa förutsätningar för företagens överlevnad på lång sikt i vårt geografiska område. Projektet är tydligt, logiskt och realistiskt. – Gnosjö Kommun

Pulshöjande aktiviteter för att främja folkhälsa och integration i Gnosjö Kommun

Att stimulera ungdomar att nå sin fulla fysiska potential och öka folkhälsan är ett viktigt arbete. Detta projekt skapar en samhörig het och är socialt och kulturellt inspirerande. Projektet ger ungdomar möjlighet att träna vardagsspråket. Aktiviteter skapar en mötesplats för ungdomar. Att korsa integration med folkhälsa och göra det tillsammans med ungdomar ger en grund […]

Geografens testamente

Projektet är bra för att barnen är med från grunden och ges möjlighet att vara delaktiga. Projektet skapar möjlighet till kompetenshöjning både vad det gäller den lokala geografin, platsen och att få kunskaper om entreprenörskapet et som präglar denna bygd. Viktigt med projekt som ökar samarbete mellan barnen. Lag anser också att knytningen till det […]

Samordnat efter behandlingsarbete i Anderstorpån- förstudie

Genom projektet skapas tydliga förutsättningar för miljö- förbättrande insatser och projektet ger möjlighet till samordnat arbete inom ett stort geografiskt område för att komma till rätta med ett allvarligt miljöproblem. – Föreningen Nissans Vattenråd

Ekhult Missions hus

Projektet gynnar gemenskap i landsbygd. Projektet är konkret och tydligt i genomförandet. Ger förutsättningar för utveckling av verksamheter för barn och unga på lång sikt. – Tofteryds Missions Församling

Inomhushall för hundträning

Projektet ger möjlighet för fler att utveckla sitt entreprenörskap. Innovation för bygden. Projektet möjliggör verkligen nyttjande för alla då inget medlemskap krävs för användning av hallen. – Västbo Hundhall EF

Flatenbadet bryggramp Uppebo

Projektet är konkret och tydligt. Man vill ge förutsättningar för fler målgrupper, bland annat funktionshindrade att kunna ta det av det som finns att erbjuda kring sjön Flaten. Angöring för turbåten, som är anpassad för rörelsehindrande, skall göras vilket ytterligare förstärker projektets syfte. – Samhällsföreningen Hillerstorpare

Gnosjö Gospel-Next level

Väl genomarbetat projekt som utvecklar en kultur och ger innovativa upplevelser i området. Engagerar, ökar samhörighet mellan kyrkor, en även andra aktörer. Körens besök i USA förväntas leda till många positiva effekter i Leader Västra Småland och gynnar även entreprenörskap och relationer inom området. – Föreningen Gnosjö Gospel