Arkiv

Mer fisk på land

Genom att tillsammans med lokala föreningarna och organisationer anordna inspiration- och informationsträffar runt akvaponi ser vi en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Vi vill i projektet erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring. För […]

Granna Grönsaker

Therese vill söka leaderstöd för att komma igång med grönsaksodling som ska säljas lokalt direkt till konsument genom bl.a. prenumeration av grönsakskasse. Nytänkandet i projektet är hållbarhetstänket med så korta transportsträckor som möjligt, självklart ekologisk odling. Ansökan gäller projektstöd till företag.

Fritidsgård ute

Genom projektet få Hestra till ett attraktivt och välmående samhälle i framkant där människorna känner sig delaktiga genom att vi tar tillvara på idéer från samhällsinvånarna som har inkommit under våra Forma Hestra 2030 samlingar och marknadsdagar. Utifrån detta är omfattningen i punktform Skapa fågelholkar tillsammans med skolan, fågelholkar för att lära om fågellivet runt […]

Subterranea

Genom tvärkonstnärliga samarbeten vill vi skapa något helt nytt där alla sinnen kommer att involveras. Tabergs gruvans unika miljö kommer bidra till en speciell upplevelse där vi har som ett mål att främja intresset för kultur och även lyfta Tabergs gruva som sevärdhet som behöver bevaras. Framtida konstnärliga samarbeten mellan lokala konstnärer och ideella föreningar […]

Spridande av kunskap om brunnsmusik enligt tradition med mässingssextett

Sprida kunskap om den gamla brunnsmusiken med bibehållna instrument i original från den den tiden, 1850-1930. Samt återskapa musik i original som det lät på den tiden med hjälp av det gamla notarkivet. För att kunna genomföra projektet behövs:   Renovering av de gamla instrumenten Renovera gamla noter för att få fram musikstycken från den […]

Ombyggnation ekonomibyggnad

Ombyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten Fållinge 6:22, Smålandsstenar. Ombyggnaden som görs i gamla före detta lokaler för djur för att användas till företagets kontors och personallokaler. Kontors och personallokalerna kan även komma att användas till närliggande småföretag, som kan hyra del av lokalerna. Syftet är att vi vill utveckla vår verksamhet och göra det möjligt […]

Infrastruktur på lika villkor

Syftet med projektet är att genom en behovsinventering få ökad kunskap om vilka utmaningar byanäten i området står inför och eventuellt komma med förslag på lämpliga åtgärder/insatser.

Equi-fysioterapeut och equipment coach

Syftet är att efter genomförandet kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud som Equipment coach med tillpassning av hästens utrustning samt en bredare expertkunskap som Equi-fysioterapeut för att möta konkurrensen och kundernas efterfrågan. Detta underlättar även för kunderna som slipper anlita flera olika aktörer som bara svarar för sin del.

Björksoda

Internetbutiken Lanthandeln Sonarp AB vill undersöka möjligheterna för att ta fram en ny typ av dryck baserad på björksav. Projektet syftar till att lansera drycken på den svenska marknaden, som ett exklusivt alkoholfritt alternativ till vin. Intresset för björksav är på väg tillbaka men tappning av björksav ingår inte i allemansrätten. Projektägaren har tillgång till […]

Sjöbo

Sjöbo

Bottnaryds Hembygdsförening ska renovera en gammal ängslada i ett rikt natur och kulturlandskap som ska tjäna som eko-museum och mötesplats. I anslutning till ladan finns också ängsmark som ska restaureras och röjas för att inte växa igen utan bevaras och användas för i första hand rekreation. Platsen blir en bra utgångspunkt för en ny vandringsled […]