Ulf Magnusson

- Lagmedlem -

Representerar 0 sektor från Nennesmo. Ekologisk mjölkbonde, intresserad av sport, föreningsliv och landsbygdsutveckling i både stort och smått. Har varit med som LAG-medlem under föregående period och där sett hur mycket gott som Leader kan stötta!

Kontakta mig på:
ulf.nennesholm@telia.com

Ulf Magnusson