Ansök om Leader-stöd

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av utvecklingsprojekt i  Leader Västra Småland. Projektansökningar bedöms och prioriteras efter hur väl det kan förväntas följa vår utvecklingsstrategi.

Ansökan görs via en e-tjänst som finns hos Jordbruksverket.

En guide för hur du fyller i din ansökan hittar du här. Sidan 1-12 och 30-37 rör ansökan om stöd inom Lokalt Ledd Utveckling (Leader-stöd)

Du kan just nu även söka mellan 5 000 – 30 000 kr inom områden som främjar 

  • Förnybar energi och energieffektiviseringar
  • Förstudie och information för bredbandsutveckling
  • Kompetenshöjning inom miljö
  • Närproducerat och eller ekologiskt
  • Åtgärder som gynnar sjöar och vattendrag

Läs mer Leadercheck miljö & infrastruktur. Kontakta kansliet när du vill ansöka info@leadervastrasmaland.se