Ansök om Leader-stöd

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av utvecklingsprojekt i  Leader Västra Småland. Projektansökningar bedöms och prioriteras efter hur väl det kan förväntas följa vår utvecklingsstrategi.

Ansökan görs via en e-tjänst som finns hos Jordbruksverket.

En guide för hur du fyller i din ansökan hittar du här. Sidan 1-12 och 30-37 rör ansökan om stöd inom Lokalt Ledd Utveckling (Leader-stöd)

Du kan just nu även söka mellan 5 000 – 30 000 kr för att utveckla mötesplatser och föreningsliv, uppmuntra till bättre folkhälsa, bidra till kulturutbyten, inkludering eller digital delaktighet. Läs mer Leadercheck delaktighet (2) Kontakta kansliet när du vill ansöka info@leadervastrasmaland.se