LEADER är ett EU-projekt LEADER

Utbetalning av stöd

 

 

När man driver LEADER-projekt betalas projektstödet ut i efterhand. Det är därför viktigt att man genom tex sponsring från näringlivet, microlån eller genom egen kassa säkerställer att projektet kan betala sina fakturor och ligga ute med pengarna under en period. Det varierar hur lång handläggningstid det är på Länsstyrelsen. Ett bra sätt att påskynda processen är att noggrant följa anvisningen till "Ansökan om utbetalning" samt att ha ordning och reda på alla papper.

Man kan ansöka om utbetalning så snart man har betalat fakturor i projektet. Hur många delutbetalningar man vill ha avgör man själv. Har man som projektägare mycket god likviditet kan man välja att endast ansöka om slututbetalning efter att projektet är klart. Ansökan om utbetalning skall skickas till LEADER-kontoret. Vi gör en förhandskontroll för att i möjligaste mån säkerställa att den är korrekt när den skickas till Länsstyrelsen.

Vid varje ansökan om utbetalning skall en delrapport skickas med. En mall för projektrapport samt för slutrapport finns under "Blanketter". Här kan du se ett bra exempel på hur en slutrapport kan se ut. Den behöver inte innehålla tex bilder men naturligtvis är det positivt.

Det finns möjlighet att ansöka om förskottutbetalning men här gäller särskilda regler. Regler och anvisningar finns i själva blanketten.