domherre på kvist, bokingefoto

"Västra Småland är levande och hållbar landsbygd där alla får plats och rötter gror"

Projektmedel

Ett leader-projekt är något utöver vad som annars är möjligt! Pengarna kommer från EU, staten, kommunerna och din insats är att förverkliga en projektidé som bidrar till utvecklingsmålen för vårt område. Fram till 2020 har vi tillsammans drygt 30 miljoner som ska växa och skapa hållbara utvecklingsaktiviteter här! Vill du vara med?

Läs mer!

Utvecklingsmål

Leader västra småland ska jobba för ett utvecklat Entreprenörskap, ökad delaktighet i samhället, en berikad kultur, en hållbar samhällsutveckling och en ännu mer attraktiv landsbygd. Hur kan din projektidé bidra till att uppnå målen? Klicka på bilden för att läsa hela utvecklingsstrategin .

Läs mer!

Bli medlem i föreningen

Ditt företag eller din förening kan bli medlem i Leader västra Småland. Som medlem är representant för företaget eller föreningen välkommen att delta på föreningsstämmor och medlemsmöten. Du följer verksamheten på nära håll, får information om vilka projekt som är igång och hur vi lyckas med att uppfylla målen mm. Kontakta oss för att bli medlem.

Läs mer!